• Diaspor rəhbəri Misir televiziyasına müsahibə veribDiaspor rəhbəri Misir televiziyasına müsahibə verib
 • ABŞ-dakı diaspor təşkilatları bəyanat yayıbABŞ-dakı diaspor təşkilatları bəyanat yayıb
 • Yunanıstanda Beynəlxalq Dil Festivalı keçirilibYunanıstanda Beynəlxalq Dil Festivalı keçirilib
 • Kanadadakı Azərbaycan icması Helsinki dinləmələrinə etiraz edirKanadadakı Azərbaycan icması Helsinki dinləmələrinə etiraz edir
 • Laçının işğalından 26 il ötürLaçının işğalından 26 il ötür


I ƏRAZi ŞÖBƏSi


I Ərazi şöbəsi

 

Şöbənin əsas vəzifələri:

 

 1. Rusiya Federasiyasında, Ukrayna, Belarus Respublikasında, Hindistan və Çin Xalq Respublikasında yaşayan azərbaycanlılarla Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları ilə sıx əlaqələr qurmaq və inkişaf etdirmək, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, ölkənin iqtisadi, sosial və mədəni həyatı haqqında informasiya almasına şərait yaratmaq;
 2.  Rusiya Federasiyasında, Ukrayna, Belarus Respublikasında, Hindistan və Çin Xalq Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və mədəni inkişafına, cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatına cəlb etmək və inkişaf etdirmək;
 3. Dünya Azərbaycanlılarının mənəvi birliyinə və həmrəyliyinə xidmət edən ümummilli ideyaları, milli mənəvi dəyərləri öyrənmək, sistemləşdirmək və ardıcıl surətdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və xaricdə yaşayan azərbaycanlılar arasında yayılmasını  təmin etmək;
 4.  Rusiya Federasiyasında, Ukrayna, Belarus Respublikasında, Hindistan və Çin Xalq Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların bir-biri ilə əlaqə yaratmasına, təşkilatlanması işinə dəstək vermək, yaradılan ictimai, mədəni və digər birliklərin respublika ilə əlaqələrinə kömək göstərmək;
 5. Rusiya Federasiyasında, Ukrayna, Belarus Respublikasında, Hindistan və Çin Xalq Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların keçirdikləri kütləvi tədbirlərdə iştirak etmək və Azərbaycanın müvafiq dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının iştirakını təmin etmək;
 6. Diaspora ilə işin təşkil olunması və aparılması sahəsində digər ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsinə və tətbiq olunmasına yardım göstərmək;
 7. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyindən, Azərbaycan Respublikası fərman və sərəcamlarından, Nazirlər Kabinetinin qərarlarından irəli gələn digər vəzifələri yerinə yetirmək;

 

 

                              

Şöbənin əsas funksiyaları:

 

1.     Rusiya Federasiyasında, Ukrayna, Belarus Respublikasında, Hindistan və Çin Xalq Respublikasında yaşayan azərbaycanlılarla iş sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərinə dair təkliflər hazırlayır və bu sahədə qəbul olunmuş qərarları həyata keçirir;

2.     Müəyyən olunmuş qaydada şöbənin fəaliyyət sahəsinə daxil olan məsələlər üzrə normativ-hüquqi aktların layihələrini hazırlayır və təqdim edir;

3.     Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, mənəvi dəyərlərini Rusiya Federasiyasında, Ukrayna, Belarus Respublikasında, Hindistan və Çin Xalq Respublikasında yaşayan azərbaycanlılar vasitəsi ilə yerində geniş təbliğ edir;

4.     Rusiya Federasiyasında, Ukrayna, Belarus Respublikasında, Hindistan və Çin Xalq Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların öz mədəni irsinin qorunub saxlanmasında və inkişaf etdirilməsində yardım məqsədi ilə mədəniyyət mərkəzləri, mədəni-maarif təşkilatları, kitabxanaları, arxivləri, muzeyləri, teatrlarına və digər yardımçı kollektivlərinə müvafiq dövlət orqanları, şöbələri ilə birgə yardımı təşkil edir;

5.     Rusiya Federasiyasında, Ukrayna, Belarus Respublikasında, Hindistan və Çin Xalq Respublikasında yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət proqramlarını işləyib hazırlayır və həyata keçirir;

6.     Rusiya Federasiyasında, Ukrayna, Belarus Respublikasında, Hindistan və Çin Xalq Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti və onlarla aparılan iş haqqında hesabatlar, illik məruzələr hazırlayır;

7.     Rusiya Federasiyasında, Ukrayna, Belarus Respublikasında, Hindistan və Çin Xalq Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların problemləri ilə bağlı dəyirmi masalar, seminarlar, beynəlxalq konfranslar keçirir;

8.     Rusiya Federasiyasında, Ukrayna, Belarus Respublikasında, Hindistan və Çin Xalq Respublikasında azərbaycanlıların yığcam yaşadığı regionlarda  müvafiq təşkilatlarla birgə ana dilində məktəblərin və mədəniyyət mərkəzlərinin açılmasını və fəaliyyətini təşkil edir;

9.     Müvafiq beynəlxalq tədbirlərdə müəyyən edilmiş qaydada iştirak edir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində  Dövlət Komitəsini təmsil edir;

10.                  Rusiya Federasiyasında, Ukrayna, Belarus Respublikasında, Hindistan və Çin Xalq Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların ictimai birliklərinin Respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə iştirakına kömək göstərir;

11.                  Elm və digər yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa, Azərbaycan Respublikasının tədris müəssisələrində təhsil almasında xaricdə yaşayan azərbaycanlılara yardım edir;

12.                  Komitənin Əsasnaməsi ilə şöbəyə həvalə edilmiş vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün digər funksiyaları yerinə yetirir.

 

 

                        

Şöbənin hüquqları:

 

1.     Mövcud şəraitə uyğun iş istiqamətlərini müəyyən edir. Əlaqədar təşkilatlara şöbəni maraqlandıran məsələlər üzrə müraciət edir, lazım gəldikdə sənədlərlə tanış olur;

2.     Səlahiyyətləri çərçivəsində konfranslar, müşavirələr, seminarlar keçirir, sərgilər və digər tədbirlər təşkil edir;

3.     Şöbənin səlahiyyətinə aid problemlərin öyrənilməsi üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq mütəxəssislər və ekspertlər cəlb edir;

4.     Rusiya Federasiyasında, Ukrayna, Belarus Respublikasında, Hindistann və Çin Xalq Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların məktəb və digər mərkəzləri üçün ana dili dərsliklərinin, müvafiq tədris proqramlarının və  vəsaitlərinin hazırlanmasında iştirak edir;

5.     Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Belarus Respublikası, Hindistan və Çin Xalq Respublikası üzrə məlumat toplamaq, onları ümumiləşdirmək və analitik təhlil aparmaq məqsədilə komitənin müvafiq struktur bölmələri ilə əlaqə saxlayır, keçirdikləri tədbirlərdə iştirak edir;

6.     Səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə metodiki və təlimat xarakterli məsləhətlər və izahatlar verir;

 

MEDİATEKA
Videoqalereya Fotoqalereya Nəşrlər
2011-06-30
XARİCDƏ YAŞAYAN AZƏRBAYCANLILAR ÜÇÜN YADDAŞ (məlumat kitabı)
VEB LAYİHƏLƏR


Azərbaycan Respublikası Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi. All rights reserved